Vzdělávání

 


Z F P s.r.o. považuje vzdělávání zaměstnanců za nejúčinnější způsob zvyšování hodnoty lidského kapitálu, a tím i podpory konkurenceschopnosti společnosti. Finanční prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nám umožnily zahájit v červenci 2013 realizaci rozsáhlého vzdělávacího projektu s názvem „Společnost Z F P s.r.o. investuje do odborného vzdělání“, pod reg. č. CZ.1.04/1.1.02/94.00308, jehož realizace bude probíhat až do konce roku 2014.

Hlavním cílem projektu je zavedení uceleného systému odborného vzdělávání, prostřednictvím kterého dosáhneme zvýšení kvality restauračních služeb a efektivnějšího nastavení finančního a investičního portfolia společnosti. Projekt je zaměřen na odborná školení pro zaměstnance hotelu a restaurace z oblasti gastronomie a hotelnictví, odborná školení ve vybraných tématech financí a ekonomiky, doplňkově na vzdělávání v oblasti ICT a možnostech uplatňování rovných příležitostí žen a mužů.

Význam a přínos komplexně koncipovaného projektu jsme podpořili i strukturou 35 členné cílové skupiny, do níž jsme zapojili také 5 zaměstnanců starších 50 let, za což jsme obdrželi bonifikaci v rámci kritéria Evropského roku stárnutí.

 

 

   


.